DIN 5401

  Dw   VDws tDw Ra5) VDwL VDwA IG;ST  
St. přesnosti Nominální průměr Dovolené odchylky µm max. µm max. µm max. µm max. µm max. µm max. Dovolené odchylky nominálního průměru (µm)
G3 - 12,7 ± 5,32 0,08 0,08 0,010 0,13 - 0,5 -5 .. .-0.5 0 +0.5 ... +5
G5 - 12,7 ± 5,63 0,13 0,13 0,014 0,25 - 1 -5 ... -1 0 +1 ... +5
G10 - 25,4 ± 9,75 0,25 0,25 0,020 0,5 - 1 -9 ... -1 0 +1 ... +9
G16 - 25,4 ± 11,4 0,4 0,4 0,025 0,8 - 2 -10 ... -2 0 +2 ... +10
G20 - 38,1 ± 11,5 0,5 0,5 0,032 1 - 2 -10 ... -2 0 +2 ... +10
G28 - 50,8 ± 13,7 0,7 0,7 0,050 1,4 - 2 -12 ... -2 0 +2 ... +12
G40 - 100 ± 19 1 1 0,060 2 - 4 -16 ... -4 0 +4 ... +16
G80 - 100 ± 14 2 2 0,1 - 4,0 4 -12 ... -4 0 +4 ... +12
G100 - 150 ± 47,5 2,5 2,5 0,1 5 - 10 -40 ... -10 0 +10 ... +40
G200 - 150 ± 72,5 5 5 0,15 10 - 10 -60 ... -10 0 +10 ... +60
G300 - 25,4 ± 70 10 10 0,2 - 20 20 -60 ... -20 0 +20 ... +60
G300 25,4 50,8 ± 105 15 15 0,2 - 30 30 -90 ... -30 0 + 30 ... +90
G300 50,8 75 ± 140 20 20 0,2 - 40 40 -120 ... -40 0 +40 ... +120
G500 - 25,4 ± 75 25 25 - - 50 50 -50 0 +50
G500 25,4 50,8 ± 112,5 25 25 - - 75 75 -75 0 +75
G500 50,8 75 ± 150 25 25 - - 100 100 -100 0 +100
G500 75 100 ± 187,5 32 32 - - 125 125 -125 0 +125
G500 100 125 ± 225 38 38 - - 150 150 -150 0 +150
G500 125 150 ± 262,5 44 44 - - 175 175 -175 0 +175
G600 all ± 200 - - - - 400 - - 0 -
G700 all ± 1000 - - - - 2000 - - 0 -

Symboly a vysvětlivky

Dw Nominální průměr
Dws Průměr jedné koule
Dwm Aritmetický průměr jedné koule
VDws Tolerance průměrů
VDwl Tolerance průměrů výrobní dávky
Ra Drsnost povrchu
∆S Odchylka od průměru
tDw Odchylka od kruhovitosti
IG Třídící tolerance

Rychlá poptávkaKolik je dvacet mínus deset (číslicí)?

Před odesláním prosím zkontrolujte svou e-mailovou adresu.