Bile “Soda Lime”

Bile “Soda Lime”
Diametre: 2,0 mm – 100 mm
Precizie: I - III
Duritatea (KNOOP-KHN): 465
Punct de topire: 695°C
Masa măsurabilă: 2,500g/cm³

Comandă rapidăKolik je dvacet mínus deset (číslicí)?

Înainte de transmitere verificaţi adresa d-vs. de e-mail.